Kwaliteitsbeleid Stichting Vathorst Gezond

 

Het kwaliteitsbeleid van de Stichting Vathorst Gezond richt zich op structurele aandacht voor verbetering van zorg en de processen die daarbij horen.
Het structureel meten van kwaliteit en tevredenheid geeft steeds feedback over de wijze waarop de zorg en diensten gewaardeerd worden. Via een digitale tool is er een duidelijk overzicht van de status van de metingen bij de verschillende aangesloten disciplines, als de huisarts, de fysiotherapeut en de psycholoog.

Met de overige betrokken beroepsgroepen zal overleg plaatsvinden in 2016 of en hoe zij kunnen aansluiten bij het kwaliteitsbeleid van de SEHZ.

 

Kwaliteitsmetingen

In 2015 is door alle aangesloten partijen bij het samenwerkingsverband breed klant-ervaringsonderzoek gedaan. De resultaten hiervan zijn voor alle partijen zeer bevredigend. Toch zijn naar aanleiding van het klant-ervaringsonderzoek 2015 verschillende ervaringsaspecten van de praktijkvoering naar boven gekomen. We hebben besloten om een aantal verbeterplannen uit te werken:

 

·         Op peil houden of verbeteren van het kennisniveau van de praktijkmedewerkers van de huisarts en de fysiotherapeut.

Resultaat:

o   In het 2e kwartaal 2016 is een scholingscyclus voor het samenwerkingsverband afgerond.

o   In 2016 hebben alle assistenten een bijscholing gehad, of zijn hiermee gestart.

 

·         Website samenwerkingsverband verbeteren.

Resultaat:

Meer patiënten zijn tevreden met de website van het samenwerkingsverband en beoordelen voldoende.

 

·         Vergroten van de betrokkenheid van bewoners van de wijk bij het samenwerkingsverband.

Resultaat:

De patiënt ervaart betrokkenheid bij en de meerwaarde van de Stichting Vathorst Gezond.